Cenaze Duası

Cenaze Duasını her Müslüman ezberlemesi lazımdı. Cenaze Namazına katıldığımız zaman o büyük sevabı eksiksiz tamamlamak en uygunu olur. Cenaze duası mezheplere göre değişmez hepsinde aynıdır. Özellikle bu zamanda istediğimiz her şeyi hemen bulmamız mümkün. Çünkü hangi Dua olursa olsun hangi süre, ayet olursa olsun bunları internet üzerinde temin etmemiz mümkündür. Tabi bunları yaparken mutlaka güvenilir kaynaklardan bulup okumaya dikkat etmemiz lazımdır.

 

Cenaze Duası:

Cenaze Duası, cenaze Namaz.duasi.org/" href="http://namaz.duasi.org/">Namazı kılındığında okunan duadır. Öncelikle cenazeye karşı ve kıbleye dönük olarak saf alınarak, cenaze Namazına niyet edilmelidir. İmam tekbir alıp, ellerini Namazdaki gibi bağlar, birinci tekbir alınınca Eûzu Besmele ile Fatiha okunur, ikinci tekbirden sonra salli ve barik denilen her Namazın oturuşunda okunulan Dualar okunur. Üçünü teknirden sonra ölüye ve tüm müslümanlara yapılacak dualardan biri ile dua edilir. Dördüncü tekbirden sonra en güzel örnek dualardan biri olan "Allahumme la tahrimne ecrehu ve le teftinne ba'dehu vağfir lene ve lehu." Allah'ım bunun sevabından bizi mahrum etme bundan sonra da bizi fitneye düşürme, bizi ve onu bağıışla" diye dua edilerek sağa ve sola selam verilip cenaze Namazı bitirmiş olur.

Cenaze Duası

Okunuşu:

"Allahummeğfir lihayyina ve meyyitina ve şahidina ve ğaibina ve zekerina ve insana ve sağirina ve kebirina. Allahümme, men ahyeytehu minna feahyihi alelislâm. Ve men teveffeytehu minna feteveftihi alel-iman ve husse hazelmeyyite birrevhi verrahati velmağfireti verrıdvan. Allahümme in kâne muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kâne musi'en fetecavez anhü ve lakkıhi'l-emne vel-büşra velkeramete vel'zülfa. Birahmetike ya erhamerrahimîn!..."

Anlamı:

"Allah'ım! Dirilerimizi, ölülerimizi, mevcut olanlarımın, gaib olanlarımızı, erkeğimizi dişimizi, çocuklarımızı ve büyüklerimizi mağfiret buyur. Allab'ım! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat, bizden öldürdüklerini de iman üzere öldür. Özellikle bu ölüyü kolaylığa, rahata, mağfirete ve rızana erdir.

Allah'ım! Eğer bu ölü muhsin ise (iyilik etmiş kimselerden ise) ihsanını artır. Eğer günahkâr ise, onu bağışla, ona güven ile sevinç ve iyilik ver, onu rahmetine yakın kıl; ey Merhamet.duasi.org/" href="http://merhamet.duasi.org/">Merhamet edenlerin en merhametlisi!..."

Kadın Cenazesi için Cenaze Duası:

"Allahümma'ğfir lihayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve ünsana ve sagyrina ve kebirina. Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi ale'l islam ve men teveffeytehü minna fe teveffehü ale'l iman. Ve hussa hazihi'l meyyite bi'r ravhi ve'r rahati ve'l mağfireti ve'r rıdvan. Allahümme in kanet muhsineten fe zid fi ihsaniha ve in kanet musieten fe tecavez anha ve lakkiha'l emne."

Duanın metni kadınlara göre değiştirilmesine rağmen manası aynı kalmaktadır.

Erkek çocuk Cenaze Duası:

"Allahümma'ğfir lihayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve ünsana ve sagyrina ve kebirina. Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi ale'l islam ve men teveffeytehü minna fe teveffehü ale'l iman. Allahümmec'alhü lena feratan vec'alhü lena ecran ve zuhra. Allahüm mec'alhü lena şafian ve müşeffean."

Kız çocuk Cenaze Duası:

"Allahümma'ğfir lihayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve ünsana ve sagyrina ve kebirina. Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi ale'l islam ve men teveffeytehü minna fe teveffehü ale'l iman. Allahümme'alha lena feratan vec'alha lena ecran ve zuhra. Allahümmec'alha lena şafiaten ve müşeffeaten."

Ölenlerin çocuk olması halinde "ale'l iman" dan sonra okunan cümle ile "Allah'ım Sen onu bizim için önden gönderilen sevap vesilesi yap, ona ecir vesilesi ve Ahiret.duasi.org/" href="http://ahiret.duasi.org/">Ahiret azığı eyle, onu şefaati kabul edilen şefaatçi eyle!" diye dua edilmelidir. .

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Cenaze Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları